Một người đàn ông có một con lừa và một con ngựa. Một hôm, anh ta chất hàng hóa lên cả hai con vật để bắt đầu cho cuộc hành trình. Lúc đầu, đường xá rất tốt và con lừa đi rất nhanh, nhưng dần dần, họ tới vùng có nhiều đồi nơi con đường vừa gồ ghề vừa dốc đứng và con lừa thở hổn hển vì mệt. Vì thế, nó van xin con ngựa chở giúp nó một ít hàng nhưng ngựa từ chối. Cuối cùng, do kiệt sức, con lừa đã ngã xuống con đường dốc đứng và chết.

Người đàn ông rất thất vọng nhưng còn nước còn tát, anh ta chất thêm hàng của con lừa lên lưng con ngựa và anh ta cũng lột da lừa và và đặt bộ da đó lên đỉnh của đống hàng giờ đã nặng gấp đôi kia. Con ngựa chỉ còn biết cố gắng để chở chỗ hàng thêm kia và trong khi lê bước một cách đau đớn, nó tự nói với mình rằng:

– Thật đáng đời ta. Giá mà tư chịu giúp đỡ lừa từ đầu thì bây giờ ta đâu phải vác thêm hàng và còn cả bộ da của anh ta nữa.